GENÇ DİPLOMAT AKADEMİSİ

GENÇ DİPLOMAT AKADEMİSİ

Genç Diplomat Akademisi Projesi, üniversitede lisans/lisansüstü eğitim gören veya mezun olmuş; siyaset, politika ve diplomasi ile yakından ilgili, bu konularda uzmanlaşmayı ve gelecekte bu alanlarda kariyer sahibi olmayı hedefleyen 18-28 yaş arası gençlere yönelik seminerler ve aktiviteler bütünüdür.

Projede, birçok profesör, akademisyen, büyükelçi ve bürokratların uzmanlık alanları hakkında seminer vermeleri ve tecrübelerini paylaşmaları, böylece, projeye katılan gençlerin, diplomasinin birçok farklı yöntemi hakkında bilgi sahibi olmaları, seminerlere konuşmacı olarak katılacak birçok uzman ile etkileşimde bulunmaları ve BM, AB, TDT simülasyonu, vaka analizi ve harita çalışmaları ile uygulamalı aktivitelere katılmaları amaçlanmaktadır.

6 hafta boyunca hafta sonları düzenlenecek eğitimin sona ermesiyle öğrenciler, Ankara’da ilgili bakanlık ve kuruluş ziyaret ederek gelecekte içerisinde yer almayı hedefledikleri kurumları birebir gözlemleme fırsatı bulacaklardır.

Program sonunda %80 katılım sağlayan öğrencilere sertifika verilecektir.

Programa;

  • 18-28 yaş aralığında olan;
  • Lisans/lisansüstü öğrencisi veya mezun olan;
  • Akademik araştırmalar yapacak düzeyde İngilizce dilbilgisine hâkim;
  • Ülkesini gelecekte uluslararası alanda temsil etmek isteyen kişiler katılabilir.

Programa katılan öğrenciler arasında yapılması istenen ödev ve sorumlulukları yerine getiren ve programı başarıyla tamamlayanlara sunulacak imkanlar:

1)Ankara’da kurumları yerinde inceleme

2)Program süresince verilecek kitaplar ve makaleler
3) Alanında seçkin ve uzman kişilerin konferansları ve onların tecrübelerinden faydalanma

4) Simülasyonlar, harita çalışması ve vaka analizi gibi aktivitelere katılma