TİHV İletişim, Medya ve Görünürlük Eğitimi

TİHV İletişim, Medya ve Görünürlük Eğitimi

TİHV İletişim, Medya ve Görünürlük Eğitimi

4-5 Kasım 2023

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), AB tarafından finanse edilen İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi Projesi kapsamında, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara’da iki (2) günlük insan hakları odaklı iletişim, medya ve görünürlük eğitimi düzenleyecektir.

Son başvuru tarihi 22 Ekim 2023‘tür.

Eğitimin Amacı ve Kapsamı

İfade ve medya özgürlüğünün baskılandığı, geleneksel medyanın büyük oranda siyasal iktidarın denetiminde ve güdümünde olduğu, hak ihlalleri, insan hakları sorunları gibi konuların/temaların geleneksel medyada yer bulamadığı bir ortamda, kurumsal düzeyde etkili iletişim ve savunuculuk her zamankinden daha güç hale gelmiştir. Bu ortamın getirdiklerinden yola çıkarak, insan hakları odaklı iletişim ve medyanın, toplumda insan hakları ihlallerinin açığa çıkarılması, ihlale uğrayanların adalete erişimi, hak temelli politikaların geliştirilmesi ve benimsenmesi yönündeki mücadelenin önemli parçalarından biri haline geldiğini düşünüyoruz. Ankara’da düzenleyeceğimiz eğitimle, hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin medyada ve sosyal medyada insan haklarına uygun bir dille iletişim stratejilerini oluşturmalarına ve görünürlüklerini arttırmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Bu eğitim ile katılımcıların,

 • amaca ve hedef kitleye uygun dil ve iletişim aracını belirleme konusundaki deneyimlerini geliştirmeleri;
 • medya ve sosyal medyanın kurumların çalışmalarını zenginleştirecek biçimde nasıl takip edilebileceği konusunda yeni fikirler edinmeleri;
 • çalışmalarının medya ve sosyal medyaya yansımalarının takibi ve analizi konusuna daha geniş bir perspektiften bakmalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede katılımcılar aşağıdaki başlıklar çerçevesinde gazeteciler ve insan hakları savunucuları ile bir araya gelecektir:

 • İnsan hakları bakış açısıyla medya ve iletişim
 • Haber üretim süreçlerindeki dönüşüm ve insan hakları hareketi
 • İletişimde “amaç, hedef kitle, mesaj ve araç”
 • Basın bülteni (haber) hazırlama yöntemleri
 • Medya ve insan hakları örgütleri ilişkisi
 • Bir kitle iletişim aracı olarak sosyal medyanın etkin kullanımı
 • Medya/sosyal medya takibi
  • Doğrulama Yöntemleri
  • Etki Analizi
 • Hak temelli örgütler için yeni medya, internet kullanımında yasal sorumluluklar

Kimler başvurabilir? 

Eğitim insan hakları alanında çalışmalar yürüten STK’lerde medya/iletişim faaliyetleri yürüten kişilerin başvurularına açıktır.

Eğitime 20 kişi kabul edilecektir.

Katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları TİHV tarafından karşılanacaktır.

Başvuru

Eğitime katılmak isteyenlerin bu linkteki formu son başvuru tarihi olan 22 Ekim 2023 tarihine kadar doldurmaları gerekiyor. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben en geç 7 gün içinde başvurucuya bildirilecektir.